AURORA BOREALIS | Comparing the best places to see the Northern Lights: Iceland vs Lapland vs Tromso

384

Jean Arnas visits Iceland, Norway og Finland to compare the best places to see the Aurora Borealis, also known as the Northern Lights.

Here you can see a video with traveling, hotels, general things to do, and of course the northern lights. Plus a summary of the different locations to see the Northern Lights.

Please note that there is no guarantee that you will see the Aurora Borealis as this are an atmospheric phenomenon.

Aurora Borealis Lofoten
Aurora Borealis Lofoten

Jean Arnas besøker Island, Norge og Finland for å sammenligne de beste stedene for å se Aurora Borealis, også kjent som nordlyset. Vær oppmerksom på at ingen kan garantere at du faktisk kommer til å se Aurora Borealis ettersom nordlyset er et atmosfærisk fenomen.

Her kan du se en video med reise til Island, Tromsø og Finland, hoteller, generelle ting å gjøre, og selvfølgelig nordlyset. Pluss en oppsummering av de forskjellige stedene for å se nordlyset.