Høstferie 2019 i Oslo, Trondheim og Bergen

Turistavisen - Høstferie i Oslo, Trondheim og Bergen
Turistavisen - Høstferie i Oslo, Trondheim og Bergen

Høstferie 2019 Oslo

Høstferien i Oslo er vanligvis hele uke 40.

Høstferie 2019 i Oslo er fra 30. september til 4. oktober 2019.

Dette gjelder for høstferie i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Oppland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

Høstferie 2019 Trondheim

Høstferie 2019 i Trondheim er fra 7. oktober til 11. oktober 2019.

Høstferie 2019 Bergen

Høstferie 2019 i Bergen er fra 7. oktober til 11. oktober 2019.

Dette gjelder for høstferie i Hedmark, Møre og Romsdal, Telemark, Rogaland og Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
 
 

Hvorfor har vi høstferie?

Høstferien er en egen ferietradisjon vi har både i Norge og Sverige. Opprinnelig grunn for disse fridagene på høsten er at barna skulle være med å plukke og høste poteter på grunn av matmangel etter 2. verdenskrig. Derfor er høstferien også kjent som potetferie.

God ferie 🙂

 
 

Høstferie 2019 i Sverige

I Sverige har de høstferie litt senere på høsten. Hele Sverige har høstferie samtidig stort sett i uke 44. Høstferie 2019 i Sverige blir altså fra 28. oktober til 1. november. Kjekt å vite hvis dere skal ta høstferien i Sverige.